جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده  
498 مهندسی رودخانه و سواحل شرح خدمات مطالعات تهیه طرح جامع کنترل سیلاب در سطح حوضه آبریز 1401 731  
495 مهندسی رودخانه و سواحل شرح کلی خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای (بازنگری ضابطه 329 سازمان برنامه و بودجه کشور) 1401 636  
494 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای (بازنگری ضابطه 336 سازمان برنامه و بودجه کشور) 1401 670  
490 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای لایروبی رودخانه‌ها 1401 1404  
470 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها 858 1399 1400 845  
467 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از اضافه برداشت و یا برداشت غیرقانونی مصالح رودخانه‌ا‌ی از اراضی بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها 1398 1399 1795  
464 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تهیه نقشه‌های خطرپذیری سیلاب 821 1398 1399 2301  
444 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای بهره‌برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه 784 1395 1398 1945  
390 مهندسی رودخانه و سواحل دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها 732 1390 1396 1576  
411 مهندسی رودخانه و سواحل ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر 701 1392 1395 1545  
410 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مدیریت سیلابدشت 705 1392 1395 1730  
421 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای پادسیل‌سازی 681 1393 1394 1193  
414 مهندسی رودخانه و سواحل شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه 679 1392 1394 7748  
377 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي و اجراي سازه‌اي حفاظت سواحل 629 1390 1392 1391  
310 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري ديوارهاي سيل‌بند 518 1386 1388 1851  
343 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و خورها 534 1388 1389 1145  
318 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي روش‌هاي محاسبه آبشستگي موضعي 549 1386 1390 1794  
317 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات كارهاي مهار سيلاب 480 1386 1390 1777  
331 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها 688 1387 1394 2300  
281 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌اي 329 1383 1384 959  
269 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها 307 1382 1384 2580  
408 مهندسی رودخانه و سواحل دستورالعمل تهيه گزارش فني سيلاب 668 1392 1393 2147  
017 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي آزمايش‌هاي دانه‌بندي رسوب 269 1366 1382 942  
241 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي‌ تعيين‌دوره بازگشت سيلاب‌ طراحي‌ براي‌ كارهاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌ 316 1380 1384 2450  
239 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي‌ تعيين‌ عمق‌ فرسايش‌ و روش‌هاي‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پايه‌هاي‌ پل 260 1380 1381 1014  
366 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي شكل هندسي مقطع و راستاي رودخانه 643 1389 1392 1360  
320 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه 584 1386 1391 2705  
264 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش‌ها در كارهاي مهندسي رودخانه 332 1382 1384 1225  
314 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مطالعات ريخت شناسي رودخانه‌ها 592 1386 1391 1510  
013 مهندسی رودخانه و سواحل برنامه‌ريزي‌ آزمايش‌هاي رسوب 222 1366 1380 993  
1 2 صفحه: