راهنمای پادسیل‌سازی

این ضابطه با عنوان «راهنمای پادسیل‌سازی» در راستای معرفی و آشنایی با روش‌های پادسیل‌سازی یا مقاوم‌سازی در برابر سیلاب در شش فصل و دو پیوست تدوین شده که شامل: کلیات، مفاهیم و روش‌های کلی اقدامات مرتبط با سیل، روش‌های پادسیل‌سازی، مطالعات مورد نیاز، نحوه پیاده‌سازی این روش‌ها، نحوه ارزیابی آن‌ها، جنبه‌های قانونی و کلیدواژه‌ها می‌باشد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 421
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 681
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/06/30
 dibagroup
 1246