راهنمای بهره‌برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه

این ضابطه با عنوان «راهنمای بهره‏برداری، نگهداری و پایش سازه‏‌های مهندسی رودخانه»، به منظور شناسایی زمینه‌‏های آسیب‏‌پذیری و عوامل تخریب سازه‏‌ها، ارائه دستورالعمل‌‏ها، روش‌ها، تکنیک‌ها و اطلاعات و داده‌های مورد نیاز جهت حفاظت و بهره‌برداری از سازه‌های مهندسی رودخانه، کلیه کارها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با پایش، بازرسی، نگهداری و تعمیرات سازه‌های رودخانه‌ای، تهیه و تدوین شده است. ضابطه حاضر برای کلیه سازمان‌های دولتی از جمله وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و بخش‌های غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیصلاح در زمینه مهندسی رودخانه، می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 444
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 784
تاریخ انتشار 1398
تاریخ پیش‌نویس 1395
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1395/12/11
 کارشناس
 2064