راهنمای مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری سدهای رسوبگیر رودخانه ها

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 470
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 858
تاریخ انتشار 1400
تاریخ پیش‌نویس 1399
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1399/05/02
 کارشناس
 917