فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و درياچه‌ها

اين نشريه با عنوان «فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‏ها و دریاچه‏ها» عناوین مطالعات و خدمات مورد نیاز برای تعیین حد بستر و حریم تالاب‏ها و دریاچه‏ها را ارائه می‏کند. فرآیند مطالعات مورد نیاز در چندین بخش شامل اقدامات اولیه، مطالعات پایه، مطالعات تخصصی، مطالعات تلفیق و در نهایت تهیه اسناد مناقصه تنظیم شده است. لازم به ذكر است كه كل مطالعات تعيين بستر و حريم در يك مرحله انجام مي‌گيرد به‌طوري‌كه در انتهاي اين مرحله از مطالعات اسناد مناقصه به‌منظور اجراي نشانه‌گذاري بستر و حريم ارائه مي‌شود.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 356
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 578
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1846