راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پيش‌بيني و هشدار سیل

اين نشريه با عنوان «راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره‌برداري و نگهداري سامانه‌ پيش‌بيني و هشدار سيل» با هدف ارائه‌ي رهنمودها و دستورالعمل‌هاي لازم براي تسهيل طراحي و بهره‌برداري اين سامانه‌ها و همچنين براي هدايت مهندسان طراح و بهره‌بردار سامانه‌هاي پيش‌بيني و هشدار سيلاب و كارفرمايان اين طرح‌ها با ديدگاه انتقال فن‌آوري تهيه شده است. در اين مجموعه پس از ارائه كليات اين سامانه‌ها و مطالعات پايه‌ي لازم، اجزاي اصلي اين سامانه‌ها (پايش، پيش‌بيني، تصميم‌گيري در زمان واقعي و هشدار) به همراه يك مطالعه موردي و يك شرح خدمات نمونه ارائه شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 347
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 583
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1307