فهرست خدمات كارهاي مهار سيلاب

این نشریه با عنوان «فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب» به وظایف مهندسين مشاور به صورت فهرست خدمات در قالب مراحل زير اشاره می‏کند. در اين فهرست خدمات مجموعه اقدامات مهار سيل به دو بخش مهندسي و مديريتي تفكيك شده است كه در برخي منابع به‏عنوان اقدامات سازه‏اي و غير سازه‏اي مورد اشاره قرار گرفته است. - مطالعات مرحله پيدايش طرح شامل مطالعات جامع و شناسايي - مطالعات مرحله توجيهي و طراحي پايه - مطالعات مرحله طراحي تفصيلي - اقدامات مرحله نظارت بر اجرا - اقدامات مرحله بهره برداري و نگهداري - اقدامات مرحله مميزي

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 317
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 480
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1851