راهنماي طراحي ساخت و بهره‌برداري سامانه‌هاي انحراف سيلاب

اين نشريه با عنوان «راهنماي طراحي، ساخت و بهره‏برداری سامانه‏های انحراف سیلاب» مجموعه‏ای تئوری و کاربردی شامل معرفی روش‏های مختلف انحراف سیلاب، تدوین اصول فنی و مهندسی در مراحل ساخت و نگهداری و همچنین ملاحظات زیست محیطی می‏باشد. در قالب موضوعات مورد اشاره، مشخصات فنی و گام‏های طراحی به دقت تبیین و مورد بحث قرار گرفته و نمونه‏های عملی نیز ارائه شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 315
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 527
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1048