راهنماي آبگيري از رودخانه و حفاظت آن

با عنوان « راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن » برای شناخت روش‏های مختلف آبگیری از رودخانه، مبانی طراحی هیدرولیکی آنها، روش‏های کنترل رسوب ورودی به آبگیرها و حفاظت آنها و نیز ملاحظات جانبی آبگیری از رودخانه و رسوبگیرها، تهیه شده است که برای مهندسان مشاوری که در زمینه مهندسی رودخانه فعالیت دارند، راهنمای مناسبی می‏با‏شد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 307
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 509
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1713