تعيين‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزيع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها

اين نشريه با عنوان «تعيين حجم و توزيع آن در مخازن سدها» دربرگيرنده اصول و مباني نقشه‌برداري براي تعيين حجم رسوب‌هاي انباشه شده و همچنين حجم مفيد باقيمانده مخزن مي‌باشد. نحوه توزيع رسوب در مخزن و روش‌هاي تعيين آن به‌صورتي است كه مي‌توان از آن به شكل كاربردي استفاده كرد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 188
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 221
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/24
 dibagroup
 1150