راهنماي‌ تعيين‌ بار كل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انيشتين و كلبي

اين نشريه با عنوان «راهنماي تعيين بار كل رسوب رودخانه‌ها به روش انيشتين و كلبي «نحوه تعيين بار كل رسوب رودخانه به روش انيشتين، كلبي و انيشتين اصلاح شده را ارائه مي‌كند. روش‌هاي انيشتين، اصلاح شده انيشتين و كلبي علاوه بر داشتن پشتوانه تحقيقاتي، از محك‌زني‌هاي تجربي در شرايط طبيعي نيز برخوردار است. در اين نشريه جزييات محاسباتي هريك از اين روش‌ها، همراه با ذكر مثال‌هايي ارائه شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 056
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 273
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1367
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 928