جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
213 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای ارتقای مشارکت مردمی در مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و حفاظت از طرح‌های مهندسی رودخانه 1402  
204 مهندسی رودخانه و سواحل مقدمه‌ای بر اصول احیای رودخانه‌ها 1400  
203 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین کاربری‌های مجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها 1400  
202 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای تعیین حد بستر و حریم، ساماندهی و زیباسازی رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری 1400  
189 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مدیریت سیلاب شهری 1397  
187 مهندسی رودخانه و سواحل راهنمای مدیریت برداشت مصالح رودخانه‌ای 1397  
181 مهندسی رودخانه و سواحل مطالعات ارزیابی فنی، حقوقی و اجرایی سامان‌دهی رودخانه‌های مرزی کشور 1396  
164 مهندسی رودخانه و سواحل بررسی خسارت سیلاب 1395  
160 مهندسی رودخانه و سواحل مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل 1395  
149 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي مهار فرسايش و حفاظت رودخانه‌ها 1383  
146 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي ادوات نمونه‌برداري بار رسوبي رودخانه‌ها 1383  
145 مهندسی رودخانه و سواحل چكيده برخي از استانداردهاي بين‌المللي مرتبط با مهندسي رودخانه 1382  
144 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي روش‌هاي رسوب‌گيري در آبگيرها 1384  
140 مهندسی رودخانه و سواحل اندازه‌گيري و بررسي خطاها در نمونه برداري بار معلق و بار بستر 1381  
136 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي تعيين آبشستگي در سازه‌هاي مهم هيدروليكي 1380  
042 مهندسی رودخانه و سواحل راهنماي آزمايش تعيين حدود اتربرگ 1366  
024 مهندسی رودخانه و سواحل فهرست خدمات مرحله شناسايي رسوب سنجي و رسوب‌شناسي در مخازن سدهاي در دست بهره‌برداري 1364