جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
172 آبیاری و زهکشی راهنمای ساخت و بهره‌برداری بتن تاسیسات فاضلاب و کانال‌های آبیاری و زهکشی 1396  
166 آبیاری و زهکشی مبانی نظری و کاربردی ارزش‌گذاری اقتصادی آب در مصارف کشاورزی 1395  
135 آبیاری و زهکشی فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 18 - مهار سیل) 1379  
119 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی (فصل 20 - فن‌شناسی رایانه) 1377  
092-3 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 19 - سیستم‌های خودکار در آبیاری و زهکشی و کنترل سیلاب 1373  
092-2 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 18 - تحلیل سیستم‌های منابع آب 1375  
092-1 آبیاری و زهکشی متمم فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی فصل 17 - کنترل محیط زیست 1373  
165 آبیاری و زهکشی راهنمای استفاده و مدیریت زه‌آب‌های کشاورزی 1395  
121 آبیاری و زهکشی ارزيابي عملكرد و نحوه‌ي مديريت شركت‌هاي بهره‌برداري و نگهداري 1376  
106 آبیاری و زهکشی تصويري از وضعيت كنوني شركت‌هاي بهره‌برداري 1376  
104 آبیاری و زهکشی راهنماي مشاركت مردمي در طرح‌هاي آب و خاك (شبكه‌هاي آبياري و زهكشي) 1374  
033 آبیاری و زهکشی جدول‌هاي كاربردي فرمول مانينگ براي محاسبه جريان هيدروليكي انهار 1365