جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
199 سد و تونل های انتقال فهرست خدمات مهندسی مرحله اجرای سدها (بازنگری اول) 1399  
198 سد و تونل های انتقال مستندسازی تجارب بین‌المللی درخصوص ترک، رهاسازی و جمع‌آوری سدهای مخزنی 1399  
191 سد و تونل های انتقال راهنمای طراحی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای 1398  
179 سد و تونل های انتقال راهنمای عمق‌یابی مخازن سدها 1397  
182 سد و تونل های انتقال روش استاندارد انجام آزمایش برش مستقیم روی نمونه‌های سنگی تحت بار عمودی ثابت 1397  
183 سد و تونل های انتقال راهنمای بهسازی پی سدها 1397  
167 سد و تونل های انتقال مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب‌های طراحی سدها 1395  
153 سد و تونل های انتقال بررسي، گرد‌آوري و ارزيابي فني تجارب كاربردي و اجرايي مطالعات شكست سدها در كشورهاي پيشرو در اين زمينه 1389  
152 سد و تونل های انتقال جستجو و معرفي ادبيات فني موجود در مورد تحليل و طراحي لرزه‌اي سازه‌هاي آبي مختلف 1387  
134 سد و تونل های انتقال تاریخچه مدل‌های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب 1379  
129 سد و تونل های انتقال روش‌های اکتشاف در زمین‌های کارستی 1382  
128 سد و تونل های انتقال نمودهايي از ويژگي‌هاي انحلالي سنگ‌ها و اثر زيست‌محيطي آنها 1382  
124 سد و تونل های انتقال خواص انحلال‌پذيري واحدهاي سنگي 1379  
087 سد و تونل های انتقال راهنماي تدوين استاندارد سدسازي 1373  
079 سد و تونل های انتقال استاندارد مديريت بهره‌برداري سدها در ژاپن (كميته ملي سدهاي بزرگ ژاپن مه 1986) 1372  
078 سد و تونل های انتقال نگرشي اجمالي بر مخازن بزرگ غيرتيپ 1372  
056 سد و تونل های انتقال فهرست مفاهيم و روش‌هاي كاربردي بررسي‌هاي ژئوتكنيكي 1374  
055 سد و تونل های انتقال تجزيه فعاليت اصلي «عمليات بتني» به فعاليت ساده و جزيي اجرايي 1366  
040 سد و تونل های انتقال تجزيه فعاليت اصلي «عمليات خاكي» به فعاليت ساده و جزيي اجرايي 1366  
037 سد و تونل های انتقال دستورالعمل برنامه‌ريزي به روش مسير بحراني (C.P.M) 1365  
022 سد و تونل های انتقال فهرست استانداردهاي سازه‌اي كشورهاي مختلف 1364  
105 سد و تونل های انتقال متمم فرهنگ فنی سدها 1376