جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
205 اقتصادی راهنمای تدوین الگوی بهینه مصرف آب خانگی و تاثیر آن در نظام تعرفه‌گذاری 1400  
201 اقتصادی راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها ... 1400  
184 اقتصادی راهنمای محاسبه هزینه استحصال آب زیرزمینی در مناطق کشور 1397  
157 اقتصادی راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب‌بران شرکت‌های آب‌منطقه‌ای 1394  
158 اقتصادی دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب 1394  
154 اقتصادی گردآوري مدارك فني و مستندات پشتيباني براي تشخيص آثار فني، اقتصادي و زيست‌محيطي و برآورد ارزش واقعي توليد برق نيروگاه‌هاي برقابي 1393  
151 اقتصادی دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب 1384  
108 اقتصادی تعيين قيمت تمام شده واحد آب زيرزميني و مقايسه آن با قيمت تمام شده واحد آب سطحي در مناطق مختلف كشور 1375  
099 اقتصادی راه‌اندازي و نحوه استفاده از نرم‌افزارهاي COSTBEN-PC-COSTAB 1374  
097 اقتصادی آشنايي با طرح و برنامه 1373  
096 اقتصادی تحليل‌هاي اقتصادي طرح‌هاي آب در سطح ملي 1374  
083 اقتصادی روش تعيين دستمزد مشاغل اجرايي مورد نياز در صنعت آب 1372  
081 اقتصادی بررسي هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 1372  
077 اقتصادی مدل‌هاي بهينه‌سازي 1372  
071 اقتصادی مباني تعيين نرخ آب كشاورزي 1369  
063 اقتصادی دستورالعمل برآورد هزينه‌هاي تجهيز و برچيدن و هزينه‌هاي مستمر كارگاه براي طرح‌هاي صنعت آب 1367  
061 اقتصادی روش تهيه استاندارد قيمت براي پروژه‌هاي مهندسي آب (مباني اساسي قيمت‌ها) 1366  
058 اقتصادی روش تهيه استاندارد قيمت براي پروژه‌هاي مهندسي آب كشور عمليات خاكي 1367