جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
468-3 نظام فنی اجرایی اسناد تامین مواد منعقدکننده 1399 252  
468-2 نظام فنی اجرایی اسناد تامین مواد گندزدا 1399 230  
468-1 نظام فنی اجرایی اسناد تامین کنتورهای آب خانگی 1399 353
438 نظام فنی اجرایی ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها 1394 1487  
422 نظام فنی اجرایی دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا) 1396 1490